1 ช้อนโต๊ะ
1 table spoon
1 tbspn


 

       (ภาพบน) 1 ช้อนโต๊ะ ถ้าตักอาหารแห้งก็จะประมาณ 3 กรัม ,ขนาดของ 1 ช้อนโต๊ะก็คือประมาณในรูปข้างบนครับ
 

(ภาพบน) ช้อนสำเร็จรูปจะเขียนไว้ว่า TBL S ก็คือ 1 table spoon (1 ช้อนโต๊ะ)
บางที่ก็เขียน 1 tbspn
 

(ภาพบน) บางอันก็เขียนมาชัดเจนเลยว่า 1 TABLE SPOON


 

- END -