Webmaster ตอบปัญหา

 
กำลังใจ

ทำอย่างไรถึงจะมีไฟในการเล่นกล้ามได้นานหลายๆปีครับ 

อยากทราบประวัติของชอร์น เรย์ ครับ