Webmaster ตอบปัญหา

 
อาการบาดเจ็บ - ปวดเมื่อยธรรมดา - รอยปื้น

ผมเล่นกล้ามแล้วปวดข้อมือมาก เป็นเพราะอะไร และควรทำอย่างไรบ้างครับ 

ผมพึ่งเล่นกล้าม พอวันรุ่งขึ้นปวดตามตัว เป็นเพราะอะไรครับ มีอันตรายหรือไม่ 

แถบแดงๆเป็นปื้นๆ บริเวณหัวไหล่และต้นขา มันคืออะไรครับ มีอันตรายไหม จะเอาออกได้ไหม 

เจ็บป่วยเกี่ยวกับเรื่องหลัง อีกคนหนึ่งมีปัญหาเรื่องขา แต่อยากเล่นกล้าม ขอคำแนะนำด้วยครับ