Webmaster ตอบปัญหา

 
เกี่ยวกับคำศัพท์

คำว่า "นอกฤดูการแข่งขัน" นั้น สำคัญอย่างไร

คำว่า ฟิตเนส ( Fitness ) กับการเล่นกล้ามต่างกันอย่างไร

คำว่า Reps ในเวบเพาะกายนั้น ทำไม Webmaster ไม่แปลว่า "ครั้ง" ครับ