Webmaster ตอบปัญหา

 
อุปกรณ์

พื้นที่ในบ้านมีน้อย เงินไม่ค่อยมีซื้ออุปกรณ์และอาหารเสริม แต่อยากเล่นกล้ามอย่างจริงจัง จะทำอย่างไรครับ

ถามเรื่องการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า ว่าได้ผลดีจริงหรือไม่

ประยุกต์ใช้อุปกรณ์ภายในบ้านมาบริหารร่างกาย 

จะเลือกซื้อเตียงเพาะกายที่ห้าง มีข้อแนะนำอะไรบ้างครับ

ผมกำลังจะหาซื้อโฮมยิมครับ มีหลายแบบจัง ขอคำแนะนำ และต้องการให้ออกแบบตารางฝึกให้ด้วย

เข็มขัดใส่ตอนเล่นกล้าม มีความจำเป็นไหมครับ 

มีตารางฝึกแล้ว แต่มีปัญหาเล่นอุปกรณ์บางตัวไม่ได้ ถ้าต้องการจะเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ตัวอื่นต้องทำอย่างไร 

มีเตียงยกน้ำหนัก และดัมเบลล์ และบาร์เบลล์อยู่ อยู่แล้ว ตอนนี้ มีงบประมาณ 3,000 บาท จะซื้ออุปกรณ์อะไรเพิ่มดีครับ