EZ - Bar Preacher Curl


จะบริหารท่านี้ได้  เพื่อนสมาชิกจะต้องมีอุปกรณ์เหมือนในภาพด้านซ้ายมือนี้ก่อนนะครับ
 จังหวะที่ 1 จังหวะที่ 2

จังหวะที่ 1 - เริ่มด้วยการถือ คานอีแซดบาร์  ( คลิ๊กเพื่อดูภาพ ) แล้วเอา ต้นแขน ( คลิ๊กเพื่อดูภาพ ) ทั้งสองข้างพาดไว้บนเบาะ เหยียดแขนออกไป จัดท่าทางให้ได้ตามภาพใน จังหวะที่ 1


จังหวะที่ 2 - เริ่มม้วนข้อ ( Curl ) ยกคานอีแซดบาร์ขึ้นมาอย่างช้าๆพร้อมกับหายใจออก จนยกบาร์ขึ้นมาอยู่ในจุดสูงสุดตามภาพใน จังหวะที่ 2 ก็จะหายใจออกหมดปอดพอดี


จากนั้นค่อยๆผ่อน คานอีแซดบาร์ ลงอย่างช้าๆพร้อมกับหายใจเข้า จนเมื่อ อีแซดบาร์ อยู่ในจุดต่ำสุดใน จังหวะที่ 1  แล้ว ก็หายใจเข้าเต็มปอดพอดี แล้วนับว่า "1"


บริหารซ้ำตั้งแต่เริ่มใหม่ แล้วนับต่อไปเป็น "2" "3" ตามลำดับ จนครบจำนวน Rep ที่กำหนดไว้ เช่นครบ 10 Reps ก็ถือเป็น 1 เซท วางอีแซดบาร์ไว้บนที่วาง  พักระหว่างเซท 1 นาที แล้วจึงเริ่มบริหารเซทต่อไป- END -