กล้ามเอ็กเทนเซอร์
(Extensors)
 

กล้ามเอ็กเทนเซอร์

สีเหลือง คือ  กล้ามเอ็กเทนเซอร์


 - END -