REVERSE PEC DECK
 

จังหวะที่ 1 จังหวะที่ 2


ท่านี้เป็นท่าบริหารหัวไหล่ด้านหลัง แต่ใช้เครื่องมือเพ็กเด็กซ์ แบบเดียวกับท่าเล่นหน้าอก ดังภาพข้างล่างนี้
 

ท่า Peck Dek สำหรับบริหารหน้าอก


        ที่ต่างกันก็คือ การนั่ง และ ทิศทางการออกแรง ซึ่งการเล่นท่า REVERSE PEC DECK จะนั่งหันหน้าเข้าไปในตัวเครื่อง ส่วนท่า Peck Deck ธรรมดา จะหันหน้าออกจากตัวเครื่อง 

        ส่วนทิศทางการออกแรงนั้น สำหรับท่า REVERSE PEC DECK เวลาหุบแขนเข้าจะไม่ออกแรง  แต่เวลากางแขนออก จะต้องออกแรง   แต่ท่า Peck Deck ธรรมดา เวลาหุบแขนเข้าจะต้องออกแรง (ไปที่กล้ามอก) แต่เวลากางแขนออก ไม่ต้องออกแรง

วิธีบริหาร
เริ่มด้วยการนั่งบนอุปกรณ์เพ็กเด็กซ์ ดังภาพข้างบนสุด แต่หันหน้าเข้าไปในตัวเครื่อง

จังหวะที่ 1 หุบแขนเข้าไปจับ ที่จับ ของอุปกรณ์ ตามภาพในจังหวะที่ 1

จังหวะที่ 2 ใช้แรงจาก กล้ามหัวไหล่ด้านหลัง ดึงที่จับออกไปในลักษณะกางแขนทั้งซ้ายและขวาพร้อมกับเริ่มหายใจออก  จนเมื่อแขนทั้งสองข้างเหยียดตึง ก็จะหายใจออกหมดปอดพอดี แต่ห้ามค้างในจังหวะนี้เด็ดขาด

ทันทีที่ทำจังหวะที่ 2 เสร็จก็เริ่มหุบแขนเข้าอย่างช้าๆ พร้อมกับเริ่มหายใจเข้า  จนเมื่อกลับไปอยู่ในจังหวะที่ 1 แล้วก็จะหายใจเข้าเต็มปอดพอดี นับว่า "1"

บริหารซ้ำตั้งแต่เริ่มต้น นับต่อไปว่า "2" "3" จนครบจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ เช่นครบ 10 ครั้ง ก็ถือว่าเป็น 1 เซท พักระหว่างเซท 1 นาทีแล้วจึงเริ่มบริหารเซทต่อไป

หมายเหตุ
        1.จากจังหวะที่ 1 ไปจังหวะที่ 2 และจากจังหวะที่ 2 กลับมาจังหวะที่ 1 ต้องทำอย่างช้าๆ

        2.ไม่มีการหยุดที่จังหวะใดจังหวะหนึ่งเพื่อเกร็งกล้ามเนื้อเด็ดขาด ให้ทำอย่างต่อเนื่องจนจบเซท
 

- END -