ROMANIAN DEADLIFTS
 

จังหวะที่ 1 จังหวะที่ 2

ท่านี้ เน้นที่การลดระดับบาร์มาแค่ประมาณหัวเข่าเท่านั้น
 

จังหวะที่ 1 - เริ่มตั้งแต่การจับบาร์ โดยระยะห่างระหว่างมือทั้งสองข้าง ห่างกันเท่ากับความกว้างของบ่า (อาจจะกว้างกว่านี้ได้ ถ้าคุณรู้สึกสะดวกกว่า)  และระยะห่างระหว่างเท้าทั้งสองข้าง ก็เท่ากับความกว้างของบ่าเช่นกัน ยกบาร์ขึ้นมา ปล่อยแขนทั้งสองข้างให้เหยียดตรงตามธรรมชาติ เชิดอกขึ้น งอหัวเข่าเล็กน้อย (ห้ามเหยียดหัวเข่าตึง (ห้ามล็อคเข่า) เด็ดขาด)

จังหวะที่ 2 - ให้เริ่มเกร็งหน้าท้องและหลังส่วนล่าง (การเกร็งกล้ามเนื้อสองส่วนนี้ จะทำให้กล้ามเนื้อส่วนรอบๆกระดูกสันหลังส่วนล่าง ตึงตัว อันส่งผลให้เป็นการป้องกันกระดูกหลังส่วนล่างเอาไว้ขณะบริหารนั่นเอง - เพราะถ้าไม่เกร็งกล้ามเนื้อเหล่านี้เอาไว้ขณะบริหาร เวลาที่เรายกน้ำหนัก จะเกิดแรงกดมหาศาลไปที่ข้อต่อของกระดูกหลังส่วนล่างอย่างแรง จนอาจได้รับบาดเจ็บได้)   จากนั้นก็เริ่มโค้งสะโพกลงลง พยายามรักษาหลังให้ตรงไว้   จนกระทั่งบาร์ลดลงไปสู่ระดับหัวเข่าจึงหยุด  จากนั้น ก็ดึงบาร์กลับขึ้นมาในจังหวะที่ 1 นับเป็น 1 ครั้ง

หมายเหตุ ท่า Romanian Deadlifts แตกต่างกับท่า Deadlifts ธรรมดาตรงที่

       1.ตลอดเวลาบริหาร ตั้งแต่เริ่มบริหารจนถึงจบเซท ท่า Romanian Deadlifts จะไม่ให้แผ่นบาร์เบลล์แตะพื้นเลย (เพราะลดระดับบาร์ลงมาแต่ประมาณหน้าแข้ง)  ในขณะที่ท่า Deadlifts ธรรมดา แผ่นบาร์เบลล์จะแตะพื้นทุกครั้งที่บริหาร เช่นในเซทนั้น บริหาร 8 ครั้ง แผ่นบาร์เบลล์ก็จะแตะพื้น 8 ครั้ง

       2.ชื่อที่เรียกต่างกันคือ Romanian Deadlifts  ส่วนท่า Deadlifts ธรรมดา มีชื่อเต็มว่า Conventional Deadlifts

 

- END -