กล้ามต้นขาด้านหน้าทั้งหมด
(Quadriceps)
 

กล้ามต้นขาด้านหน้าทั้งหมด


 - END -