Pec Deck


จะบริหารท่านี้ได้ ต้องมีอุปกรณ์เหมือนในภาพข้างบนนี้ก่อนนะครับ 

ภาพจาก mahajangymnastic.com


จังหวะที่ 1 จังหวะที่ 2

ภาพข้างบนนี้มาจาก  forum.bodybuilding.com

เริ่มด้วยการนั่งบนอุปกรณ์เพ็กเด็กซ์ ดังภาพข้างบน


จังหวะที่ 1 - กางแขนใช้มือจับ Handle ของอุปกรณ์ ตามภาพใน จังหวะที่ 1


จังหวะที่ 2 - ใช้แรงจากกล้ามหน้าอก หุบแขนเข้าหากันทั้งซ้ายและขวาพร้อมกับเริ่มหายใจออก  จนเมื่อแขนทั้งสองข้างมาบรรจบกันตามภาพใน จังหวะที่ 2 แล้วก็จะหายใจออกหมดปอดพอดี


กางแขนออกไปสู่ จังหวะที่ 1 อย่างช้าๆพร้อมกับเริ่มหายใจเข้า  จนเมื่อกลับไปอยู่ใน จังหวะที่ 1 แล้วก็จะหายใจเข้าเต็มปอดพอดี นับว่า "1"


บริหารซ้ำตั้งแต่เริ่มต้น นับต่อไปว่า "2" "3" จนครบจำนวน Rep ที่กำหนดไว้ เช่นครบ 15 Reps  ก็ถือว่าเป็น 1 เซท พักระหว่างเซท 1 นาทีแล้วจึงเริ่มบริหารเซทต่อไป 


การจับอุปกรณ์ มีหลายแบบนะครับ ดังที่เห็นในภาพข้างล่างนี้  
ใช้มือจับ Handle
 พร้อมกับใช้แขนท่อนปลายนาบไปกับ เบาะของอุปกรณ์

จังหวะที่ 1 ( ภาพบน )

จังหวะที่ 2 ( ภาพบน )

 
ใช้มือจับ Handle อย่างเดียว

จังหวะที่ 1 ( ภาพบน )

จังหวะที่ 2 ( ภาพบน ) 
ใช้แขนท่อน "ดัน" ไปที่ เบาะของอุปกรณ์

จังหวะที่ 1 ( ภาพบน )

จังหวะที่ 2 ( ภาพบน )

- END -