NARROW - GRIP CHINNING THE BAR
 

จังหวะที่ 1 จังหวะที่ 2

จังหวะที่ 1 หงายมือจับบาร์สำหรับดึงข้อ โดยวางมือทั้งสองข้างให้ห่างกันไม่เกิน 4 นิ้ว ปล่อยตัวลงอิสระ ส่วนขาทั้งสองข้าง จะปล่อยลงตรงๆหรือจะไขว้ขากันไว้เพื่อกันการแกว่งไปมา ก็ได้ ตามภาพในจังหวะที่ 1

จังหวะที่ 2 ออกแรงจาก กล้ามไบเซบ ดึงร่างกายขึ้นไปตรงๆ พร้อมกับเริ่มหายใจออก จนกระทั่งยอดอกเกือบแตะขอบบาร์ ก็จะหายใจออกหมดปอดพอดี

ค่อยๆผ่อนตัวลงมา พร้อมหายใจเข้า จนเมื่อลงมาอยู่จุดต่ำสุดในจังหวะที่ 1 แล้วก็หายใจเข้าเต็มปอดพอดี แล้วนับว่า "1"

บริหารซ้ำต่อไป แล้วนับว่า "2" "3" ตามลำดับ จนครบจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ เช่นนับได้ "8" แล้ว ก็ถือเป็น 1 เซท พักระหว่างเซท 2 นาที แล้วจึงเริ่มบริหารเซทต่อไป

หมายเหตุ - นักเพาะกายบางคนก็ใช้ท่านี้สำหรับบริหารกล้ามปีก แต่มีหลายคนที่นิยมใช้ท่านี้ในการบริหารกล้ามไบเซบ


-
END -