กล้ามต้นขาด้านหน้าหัวกลาง (เรคตัส ฟีมอริส)
(Quad's Middle Head or Rectus Femoris)
 

กล้ามต้นขาด้านหน้าหัวกลาง
(เรคตัส  ฟีมอริส)


 - END -