Military Press - Standing

( Military Press )


จังหวะที่ 1 จังหวะที่ 2
ขั้นตอนแรก - ให้ยกบาร์เบลล์ขึ้นจากพื้นก่อน โดยวิธียกนั้นต้องยกให้ถูกวิธี โดยย่อตัวลงให้ต่ำ จับบาร์กว้างเท่ากับความกว้างของบ่าของเรา ยืนเท้าห่างกันประมาณ 1 ฟุต ( ตามภาพข้างบนนี้ )  อย่ายกบาร์เบลล์จากการยืนก้มหลังยกดัมเบลล์เด็ดขาด


นำบาร์เบลล์มาวางไว้ที่ยอดอก จัดข้อศอกอยู่ในท่าเตรียมที่จะดันบาร์ขึ้นไปบนอากาศ ตามภาพใน  จังหวะที่ 1


ใช้แรงจากบ่าและแขน ดันบาร์เบลล์ขึ้นไปข้างบนตรงๆพร้อมกับหายใจออก จนบาร์ถึงจุดสูงสุด ตามภาพใน จังหวะที่ 2


ลดบาร์ลงมาพร้อมกับเริ่มหายใจเข้า จนเมื่อบาร์กลับมาอยู่ใน จังหวะที่ 1 แล้วก็หายใจเข้าเต็มปอดพอดี แล้วนับว่า "1"


ทำซ้ำ จังหวะที่ 1 และ จังหวะที่ 2 ไปเรื่อยๆ นับต่อไปว่า "2" "3" จนครบจำนวน Rep ที่กำหนดไว้ เช่นครบ 8 Reps  ก็ถือเป็น 1 เซท แล้วพักระหว่างเซท 2 นาที แล้วจริงเริ่มบริหารเซทต่อไปจังหวะที่ 1 จังหวะที่ 2buildbroadshoulders.com


เทคนิค - ถ้าวันไหน อยากบริหารด้วยน้ำหนักที่มากๆ ควรใส่เข็มขัดไว้ด้วย และใน จังหวะที่ 1 อาจย่อเข่าเล็กน้อย เพื่อเวลาบริหาร อาจใช้แรงส่งจากเข่า ด้วยการเหยียดขาให้ตรง ก็จะสามารถยกน้ำหนักที่หนักมากๆได้ ตามภาพข้างบนนี้- END -