กล้ามหลังส่วนกลาง
(Middle Back)
 

กล้ามหลังส่วนกลาง
(Middle Back)

ตัวอย่างกล้ามหลังส่วนกลางที่หนาและสวยงาม


 - END -