Leg Extension


asiafitnesspk.com

       ( ภาพบน ) ก่อนจะบริหารท่านี้ได้ ต้องมีอุปกรณ์เหมือนในภาพข้างบนนี้ก่อนนะครับจังหวะที่ 1 จังหวะที่ 2


จังหวะที่ 1 - นั่งบนอุปกรณ์  ใช้เท้าทั้งสองข้างสอดไว้ใต้ นวมสำหรับสอดเท้า ตามภาพใน จังหวะที่ 1


จังหวะที่ 2  - ล็อคลำตัวทั้งหมดอยู่กับที่ ให้ขยับได้แค่ตั้งแต่หัวเข่าลงไปถึงเท้าเท่านั้น จากนั้นให้เกร็ง กล้ามต้นขาด้านหน้า  แล้วยกขาขึ้นมาพร้อมกับเริ่มหายใจออก จนขาทั้งสองข้างเหยียดตึงไปข้างหน้าเต็มที่ ตามภาพในจังหวะที่ 2 ก็จะหายใจออกหมดปอดพอดี ให้ค้างไว้ในจังหวะนี้ 3 วินาที 


ค่อยๆผ่อนขาลงมาอย่างช้าๆ พร้อมกับหายใจเข้า ( ยังเกร็งกล้ามต้นขาด้านหน้าอยู่ตลอดเวลา ) จนกระทั่งกลับมาสู่ใน จังหวะที่ 1 โดยสมบูรณ์แล้ว ก็หายใจเข้าเต็มปอดพอดี นับว่า "1" 


       บริหารซ้ำทั้งหมด แล้วนับต่อไปเป็น "2" "3" จนครบจำนวน Rep ที่กำหนดไว้ เช่นครบ 12 Reps  ก็ถือเป็น 1 เซท พักระหว่างเซท 2 นาที แล้วจึงเริ่มบริหารเซทต่อไป

- END -