กล้ามต้นขาส่วนใน (แอ๊บดัคเตอร์)
(Inner Thigh or Abductors)
 

กล้ามต้นขาส่วนใน
(แอ๊บดัคเตอร์)


 - END -