ดัชนีกล้ามเนื้อ


 

กายวิภาค 

ภาพกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ
 

ต้นแขน (คลิ๊กเพื่อดูภาพ) กล้ามหัวไหล่ (คลิ๊กเพื่อดูภาพ)
กล้ามไบเซบ (คลิ๊กเพื่อดูภาพ) กล้ามหัวไหล่ด้านหน้า
กล้ามไบเซบหัวใน กล้ามหัวไหล่ด้านข้าง
กล้ามไบเซบหัวนอก กล้ามหัวไหล่ด้านหลัง
กล้ามบราชิเอลิส กล้ามท้อง (คลิ๊กเพื่อดูภาพ)
กล้ามไทรเซบ (คลิ๊กเพื่อดูภาพ) กล้ามท้องส่วนบน
กล้ามไทรเซบหัวใน กล้ามท้องส่วนกลาง
กล้ามไทรเซบหัวกลาง กล้ามท้องส่วนล่าง
กล้ามไทรเซบหัวนอก กล้ามเอวด้านนอก
แขนท่อนปลาย (คลิ๊กเพื่อดูภาพ) กล้ามต้นขา (คลิ๊กเพื่อดูภาพ)
กล้ามเฟลกเซอร์ กล้ามต้นขาส่วนใน
กล้ามเอ็กเทนเซอร์ กล้ามต้นขาด้านหน้า (Ouad) (คลิ๊กเพื่อดูภาพ)
กล้ามอก (คลิ๊กเพื่อดูภาพ) กล้ามต้นขาด้านหน้าหัวใน
กล้ามอกส่วนใน กล้ามต้นขาด้านหน้าหัวกลาง
กล้ามอกส่วนนอก กล้ามต้นขาด้านหน้าหัวนอก
กล้ามอกส่วนบน กล้ามซาร์โตริอุส
กล้ามอกส่วนกลาง กล้ามต้นขาด้านหลัง (Ham) (คลิ๊กเพื่อดูภาพ)
กล้ามอกส่วนล่าง กล้ามต้นขาด้านหลังหัวใน
กล้ามหลัง (Back) (คลิ๊กเพื่อดูภาพ) กล้ามต้นขาด้านหลังกลาง
กล้ามหลังส่วนบน กล้ามต้นขาด้านหลังหัวนอก
กล้ามหลังส่วนล่าง กล้ามน่อง (คลิ๊กเพื่อดูภาพ)
กล้ามหลังส่วนกลาง กล้ามน่องหัวใน
กล้ามหลังส่วนนอก กล้ามน่องหัวนอก
กล้ามปีก (Lat) (คลิ๊กเพื่อดูภาพ) กล้ามน่องส่วนบน
กล้ามปีกส่วนบน กล้ามน่องส่วนล่าง
กล้ามปีกส่วนล่าง กล้ามโซลีอุส
กล้ามเซอราตัส กล้ามน่องส่วนหน้า (ทิบิเอลิส แอนทีเรีย)
หนอกคอ (Traps) (คลิ๊กเพื่อดูภาพ) เท้า (คลิ๊กเพื่อดูภาพ)
กล้ามทราปีเซียส บริเวณเนินปลายเท้า

 


- END -