HIP THRUST


 

จังหวะที่ 1 จังหวะที่ 2

       กดศีรษะและหัวไหล่ให้อยู่ติดพื้นเอาไว้ตลอดเวลาที่บริหาร

       ยกสะโพกขึ้น

       ห้ามใช้การเหวี่ยงขาเพื่อยกสะโพกขึ้นเด็ดขาด


 

 
     สำหรับท่า
Hip Thrust ข้างบนนี้  ดูผิวเผินจะคล้ายกับท่า Reverse Crunch ตามภาพข้างล่างนี้  แต่จริงๆแล้ว แม้ว่าจะเป็นการบริหารท้องส่วนล่างเหมือนกัน แต่รูปแบบการบริหารต่างกัน โดยท่า Hip Thrust จะใช้การ "ยก"(Lift) สะโพกขึ้น  ในขณะที่ท่า Reverse Crunch ตามภาพข้างล่างนี้ จะใช้การ "ม้วน"(Roll) สะโพกขึ้น
 


 

ท่า Reverse Crunch จะใช้การ "ม้วน"สะโพก

 


 

- END -