กล้ามต้นขาด้านหลัง
(Hamstrings)
 

สีเหลือง คือ กล้ามต้นขาด้านหลัง (Hamstrings)


 - END -