ที่จับมือเดียว
 


 

ภาพเปรียบเทียบขนาดกับสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง


 - END -