กล้ามเฟลกเซอร์
(Flexors)
 

กล้ามเฟลกเซอร์

สีเหลืองในภาพ คือ กล้ามเฟลกเซอร์


 - END -