FULL RANGE OF MOTION


 

แปลว่าเคลื่อนที่ให้เต็มระยะทางของการฝึก ขออธิบายโดยดูการบริหารท่า Barbell curl ข้างล่างนี้
 

จังหวะที่ 1 จังหวะที่ 2 จังหวะที่ 3

          คำว่าเต็มระยะทาง เราจะนับกันที่จุดเริ่มต้น คือจุดที่แขนเหยียดตึงสุด (Max Stretch) นจังหวะที่ 1  ไปถึงจุดที่สูงที่สุด ซึ่งก็คือจุดที่กล้ามเนื้อเกร็งที่สุด (Peak Contraction)  ในจังหวะที่ 3  นี่แหละคือคำว่า Full Range Of Motion คือทำเต็มระยะทางของมัน

          ส่วนที่เรียกว่า Partial หมายความว่า ทำไม่เต็มระยะทางของมัน ในรูปก็คือ จากจังหวะที่ 1  ยกไปถึงแค่จังหวะที่ 2 แล้วก็ผ่อนบาร์ลงไปอยู่จังหวะที่ 1 ใหม่ อย่างนี้เรียกว่า ทำไม่เต็มระยะทางของมัน เพราะถ้าทำเต็มระยะทาง มันจะต้องจากจังหวะที่ 1 ไปจังหวะที่ 3 นั่นเอง
 

- END -