ตารางบริหารทั่วร่าง

    ตารางฝึกนี้ มีทั้งหมด 36 หน้า แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ
กลุ่มที่ 1 บริหาร หัวไหล่ ,บ่า ,หน้าอก ,ปีก ,ต้นขา ,น่อง
กลุ่มที่ 2 บริหาร ไบเซบ ,ไทรเซบ ,แขนท่อนปลายและข้อมือ
กลุ่มที่ 3 บริหาร ท้อง ,หลังส่วนล่าง และ คอ


 

กลุ่มที่ 1

(หน้านี้มี 3 ภาพ)


 

หัวไหล่

a01.jpg


 

หัวไหล่

a02.jpg


 

บ่า

a03.jpg


 

หน้าถัดไป


 

เมนูลัด
2  |  3  |  4  |  5  |  6  7