Dumbbell Flyes


จะบริหารท่านี้ได้  เพื่อนสมาชิกจะต้องมีอุปกรณ์เหมือนในภาพด้านซ้ายมือนี้ก่อนนะครับ


จังหวะที่ 1 จังหวะที่ 2

ภาพข้างบนนี้มาจาก liftwesthollywood.com
จังหวะที่ 1 ( ภาพบน )


จังหวะที่ 2 ( ภาพบน )

จาก จังหวะที่ 1 ไป จังหวะที่ 2  ให้หายใจเข้า ( คือกางปีก ให้หายใจเข้า )


จาก จังหวะที่ 2 ไป จังหวะที่ 1 ให้หายใจออก ( คือหุบปีกหายใจออก ) แล้วนับว่า 1 ( ใช้วิธีนับอย่างนี้ไปจนครบจำนวน Rep ที่กำหนดในเซทนั้น )

 
สำหรับการวางเท้านั้น ส่วนมากจะวางไว้บนพื้นมากกว่า แต่จะวางไว้บนเตียงก็ได้ครับ


ถ้าบริหารบนเตียงยกน้ำหนัก ก็ให้ระวังลูกดัมเบลล์ไปโดนบาร์เบลล์ที่วางอยู่นะครับ ให้ถอยก้นลงไปใกล้ๆสุดเตียงก็จะปลอดภัย หรือเอาบาร์เบลล์เอาไปวางไว้ที่อื่นก่อนก็ได้ 

- END -