Cable Crossover


จะบริหารท่านี้ได้  เพื่อนสมาชิกจะต้องมีอุปกรณ์เหมือนในภาพด้านซ้ายมือนี้ก่อนนะครับ
 


จังหวะที่ 1 จังหวะที่ 2


จังหวะที่ 1 - งอแขนและถือ ที่จับ ไว้ด้วยมือทั้งสองข้าง โดยให้สายเคเบิลดึงแขนเราออกไปแต่ละข้างจนสุด เพราะจะทำให้กล้ามเนื้อหน้าอกได้เหยียดออกสุด โค้งตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย ตามภาพใน จังหวะที่ 1


จังหวะที่ 2 - เริ่มดึงที่จับลงไปที่จุดต่ำสุดเท่าที่ทำได้โดยที่ร่างกายส่วนอื่นยังอยู่กับที่ พร้อมกับเริ่มหายใจออก โดยเมื่อที่จับทั้งสองข้าง ถูกกดลงมาต่ำสุดจนชิดกันตามภาพใน จังหวะที่ 2  แล้วก็จะหายใจออกหมดปอดพอดี แล้วค้างไว้ที่จังหวะนี้ 2 วินาที


ค่อยๆผ่อนที่จับกลับขึ้นมาอย่างช้าๆพร้อมกับเริ่มหายใจเข้า จนกระทั่งกลับมาอยู่ใน จังหวะที่ 1 แล้วก็หายใจเข้าเต็มปอดพอดี นับว่า "1"


บริหารซ้ำ แล้วนับต่อไปว่า "2" "3" จนครบจำนวน Rep ที่กำหนดไว้ เช่นครบ 10 Reps  ก็ถือเป็น 1 เซท พักระหว่า'เซท 1 นาทีแล้วเริ่มบริหารเซทต่อไป


เทคนิค - บางครั้งอาจเปลี่ยนบรรยากาศด้วยการบริหารช้าๆ โดยแบ่งเป็น 3 จังหวะดังภาพข้างล่างนี้ก็ได้ครับ


ท่านี้ เป็นการบริหารหน้าอกส่วนนอกให้เป็น"ทรง" ขึ้นมาครับ


- END -