CLOSE - GRIP PULL - UP
 


จังหวะที่ 1 คว่ำมือจับบาร์สำหรับดึงข้อ โดยวางมือทั้งสองข้างให้ห่างกันไม่เกิน 6 นิ้ว ปล่อยตัวลงอิสระ ส่วนขาทั้งสองข้าง จะปล่อยลงตรงๆหรือจะไขว้ขากันไว้เพื่อกันการแกว่งไปมา ก็ได้ ตามภาพในจังหวะที่ 1

จังหวะที่ 2 ออกแรงจาก กล้ามปีก (คลิ๊กเพื่อดูภาพ) ดึงร่างกายขึ้นไปตรงๆ พร้อมกับเริ่มหายใจออก จนกระทั่งยอดอกเกือบแตะขอบบาร์ ก็จะหายใจออกหมดปอดพอดี ค้างไว้ที่จุดสูงสุดนี้ประมาณ 1 วินาที

ค่อยๆผ่อนตัวลงมา พร้อมหายใจเข้า จนเมื่อลงมาอยู่จุดต่ำสุดในจังหวะที่ 1 แล้วก็หายใจเข้าเต็มปอดพอดี แล้วนับว่า "1"

บริหารซ้ำต่อไป แล้วนับว่า "2" "3" ตามลำดับ จนครบจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ เช่นนับได้ "8" แล้ว ก็ถือเป็น 1 เซท พักระหว่างเซท 2 นาที แล้วจึงเริ่มบริหารเซทต่อไป

หมายเหตุ - การใช้มือจับเพื่อบริหารท่านี้ ทำได้หลายแบบดังนี้คือ

              1.จับแบบหงายมือ (ดังภาพข้างล่างนี้)
 


              2.จับ "ที่จับ" ที่ออกแบบมา (ดังภาพข้างล่างนี้)
 
จังหวะที่ 1 จังหวะที่ 2


-
END -