KNEEING CABLE CRUNCH

              เราสามารถบริหารท่านี้ โดยใช้ เครื่องพูลดาวน์แมชชีน (คลิ๊กเพื่อดูภาพ) จากนั้นเอา ที่จับแบบเชือก (คลิ๊กเพื่อดูภาพ) เข้าไปต่อกับตัวเกี่ยว แล้วหาเบาะหนาๆสำหรับวางหัวเข่า มาวางไว้ให้ห่างจากตัวเครื่อง Machine ประมาณ 3 ฟุต จะหันหน้าเข้าหรือหันหน้าออกจากตัวเครื่องก็ได้  ในที่นี้จะอธิบายการหันหน้าออกจากตัวเครื่อง (ตามรูปบน) เริ่มด้วยการจับเชือก และตั้งเข่าไว้บนเบาะ จากนั้นจัดให้มืออยู่ด้านหลังศีรษะ ข้อศอกอยู่ใกล้ๆกับใบหู (ตามภาพในจังหวะที่ 1) ล็อคตัวคุณเองให้อยู่ในท่านี้ตลอดเวลาที่บริหาร จะเคลื่อนไหวเพียงส่วนเดียวคือบริเวณหน้าท้องเท่านั้น จากนั้นจึงเริ่มม้วนลำตัวส่วนบนลงมา และออกไปทางด้านหน้า  โดยทำอย่างช้าๆ อยู่ในการควบคุมของร่างกาย ให้โค้งหลังด้วย อย่าทำหลังตรงเด็ดขาด ม้วนตัวลงไป ให้ข้อศอกชี้ตรงลงไปที่พื้น เมื่อลงไปจนต่ำสุด (ดังภาพจังหวะที่ 2) ให้ค้างไว้สัก 2 - 3 วินาที จากนั้นจึงยกหลังขึ้นไปสู่จังหวะที่ 1 จนลำตัวบริเวณหน้าท้อง ถูกยืดมากที่สุด
              เพื่อเพิ่มความหลากหลาย : ให้ดึงเชือกเอียงลงไปด้านใดด้านหนึ่งของร่างกาย เพื่อให้กล้ามเนื้อออบบลิก (Obliques) ออกแรงมากขึ้น

บริหารแบบหันหน้าเข้าเครื่อง Machine

- end -