เทคนิคฝึก

" ดัชนี แยกตามตัวอักษรภาษาอังกฤษbolinha3.gif Ascending Sets

                1) Stable Rep Method

                2) Descending Rep Method


bolinha3.gif Bi - Sets

bolinha3.gif Burns Principle

bolinha3.gif Cheat

bolinha3.gif Compounding Exercise

bolinha3.gif Compound Training Reps ( หรือ Giant Sets

bolinha3.gif Continuous Tension

bolinha3.gif Decending Sets

                1) Classic Descending Sets

                2) Break Downs


bolinha3.gif Double - Split Training

bolinha3.gif Drop Sets ( Triple Drops )

bolinha3.gif
Extended Set Training

bolinha3.gif Extreme Fascial Stretching

bolinha3.gif Flushing Method

bolinha3.gif Forced Negatives  

bolinha3.gif Forced Reps

bolinha3.gif FST - 7

bolinha3.gif Giant Sets

bolinha3.gif High Intensity ( แบบที่ 1 นิยม  - มีตารางฝึกของดอเรียน เยทส์ Heavy Duty )

bolinha3.gif High Intensity ( แบบที่ 2 - เทียบตารางไวเดอร์ กับตารางของไมค์ เมนเซอร์ - บอกว่าเล่นกล้ามอก 1 ครั้ง แล้วพักไป 18 วันแล้วถึงมาเล่นกล้ามอกอีก - ใช้กับคำแนะนำเรื่อง เล่นซ้ำ ,เล่นถี่ )

bolinha3.gif High Volume

bolinha3.gif High intensity intervals ( HIIT )

bolinha3.gif I GO / You GO

bolinha3.gif Instinctive Principle

bolinha3.gif Intervals Training

bolinha3.gif Inverted Pyramid

bolinha3.gif Iso - Tension Training Principle

bolinha3.gif Loaded Stretching Exercise

bolinha3.gif Mind Muscle Conection

bolinha3.gif Mountain Dog Training

bolinha3.gif Multi - Exercise Sets

bolinha3.gif Muscle Spinning Routine

bolinha3.gif Negative Training Principle

bolinha3.gif Negative Reps

bolinha3.gif Nubret - Pro - Rep Method

bolinha3.gif One - And - A - Half Method

bolinha3.gif Periodization

bolinha3.gif Positive And Negative Reps

bolinha3.gif Positive Reps

Power Rep Range Shock

bolinha3.gif Pre - Exhaust Reps

bolinha3.gif Priority Principle

bolinha3.gif Progressive Workload

bolinha3.gif Pyramid Sets

bolinha3.gif Quality Training

bolinha3.gif Rest - Pause

bolinha3.gif Same Weight Sets

bolinha3.gif Shocking Principle

bolinha3.gif Split System Training

bolinha3.gif Staggered Sets Principle

bolinha3.gif Staggered Set Training

bolinha3.gif Straight Set Reps

bolinha3.gif Strict Reps

bolinha3.gif Strip Sets ( The Stripping Method )

bolinha3.gif Supersets

                - Same Muscle Group Supersets ( ซูเปอร์เซท สำหรับกล้ามเนื้อกลุ่มเดียวกัน )

                - Opposite Muscle Group Supersets ( ซูเปอร์เซท สำหรับกล้ามเนื้อที่อยู่ตรงข้ามกัน )

                - Supersets with picture ( ซูเปอ์เซทแบบมีภาพประกอบ )

bolinha3.gif Superspeed Reps

bolinha3.gif Tabata Interval Training

bolinha3.gif Time Under Tension ( TUT )

bolinha3.gif Tri - Setting ( หรือ Tri sets )

bolinha3.gif Up And Down The Rack ( Running the Rack )

bolinha3.gif 1 To 10 System

bolinha3.gif 21 s ( Platoon System )