บาดเจ็บ-มีปัญหาสุขภาพ

 
       ในหัวข้อนี้ ผมเก็บข้อมูลเกี่ยวกับนักเพาะกายที่บาดเจ็บ รวมไปถึงการมีปัญหาสุขภาพอื่นๆด้วยนะครับ

ทดสอบ