เวทีประกวด

 
       ในหัวข้อนี้ ผมเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการขึ้นประกวดของนักเพาะกายโดยตรงนะครับ 

การลงสีแทนก่อนขึ้นเวที

เตรียมตัวประกวด ภาค 1

ลูกเล่นของฟิล ฮีท


* * * หน้าเวบ "ในส่วนที่อยู่ด้านล่างลงไปนี้" เป็นแบบฟอร์มที่ทาง Webmaster เก็บเอาไว้บริหารจัดการ ตอนที่จะซ่อมแซม หรือปรับปรุงหน้าเวบ "ในส่วนที่อยู่ด้านบน" ในอนาคตครับ  /  คือหมายความว่า หน้าเวบ "ในส่วนที่อยู่ด้านล่างลงไปนี้" ไม่ได้มีไว้สำหรับให้อ่านครับ


:/
:/


* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * :/
:/


      

      

      

      

      

      :/


/  สวัสดีครับ * * * *

      

      

      

      

       ทีมงาน tuvagroup.com  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

       ทีมงานเพาะกายครับ  :/


คำถาม : :/


คำตอบ :


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

คำถาม : :/


คำตอบ :


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

คำถาม : :/


คำตอบ :


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

* * * หน้าเวบ "ในส่วนที่อยู่ด้านล่างลงไปนี้" เป็นแบบฟอร์มที่ทาง Webmaster เก็บเอาไว้บริหารจัดการ ตอนที่จะซ่อมแซม หรือปรับปรุงหน้าเวบ "ในส่วนที่อยู่ด้านบน" ในอนาคตครับ  /  คือหมายความว่า หน้าเวบ "ในส่วนที่อยู่ด้านล่างลงไปนี้" ไม่ได้มีไว้สำหรับให้อ่านครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - แบบที่ 1 - - -  
- - - แบบที่ 1 - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - แบบที่ 1 - - -  


  

- - - แบบที่ 1 - - -  


      

             

                     

                             


        

              

                      


* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 


      

      

       

รหัสภาพ( ภาพบน ) :/

ภาพข้างบนนี้มาจาก        ( ภาพบน )

      

      

      

:/
:/


* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * :/
:/


      

      

      

      

      

      :/


/  สวัสดีครับ * * * *

      

      

      

      

       ทีมงาน tuvagroup.com  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

       ทีมงานเพาะกายครับ  :/


คำถาม : :/


คำตอบ :


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

คำถาม : :/


คำตอบ :


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

คำถาม : :/


คำตอบ :


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -