- หน้า 3 -


ลี   เพรส (LEE   PRIEST)

success31.jpg

success32.jpg
        สำหรับ ลี   เพรส เริ่มเล่นกล้ามตั้งแต่อายุ 13 ปี  เขากล่าวว่า การเริ่มต้นนั้น เป็นสิ่งสำคัญ ควรที่จะปฏิบัติตาม แนวทางการเพาะกาย ที่ผู้อื่นได้เคยศึกษา ไว้ก่อน  จนเมื่อเราเพาะกายหลายปีเข้า  และถึงระดับหนึ่งแล้ว เราถึงจะคิดวิธีเล่น ของเราได้เอง  อย่างภาพซ้ายนั้น ลี เล่นจนเข้าแข่งขัน ตอนอายุ 19 ปี หลังจากนั้น เขาก็คิดว่า ถึงเวลาที่จะทำตาม วิธีของตัวเอง อย่างเช่น ก่อนหน้านี้  เขาเคยได้รับการบอกกล่าว เกี่ยวกับการทาน ว่าให้หลีกเลี่ยงไขมัน อย่างที่สุด  แต่ตอนนี้เขาลองทานทุกอย่าง โดยไม่กำจัดไขมัน อีกต่อไป  เช่นเวลาทานนม เขาก็จะเลือกแบบ นมทั้งหมด ที่ยังไม่ได้สกัดไขมัน  และปรากฏว่ามันให้ผลดี เพราะแทนที่ไขมันจะเป็นศัตรู กับเขา  แต่มันกลับทำให้เขา ปรับตัวไปอีกระดับหนึ่ง  ผลคือภาพทางขวา  ตอนที่เขาอายุ 21 ปี ห่างกันเพียง 2 ปี  น้ำหนักเขาขึ้นเป็น 100 กก. พอดิบพอดี พูดได้ว่า "อาหารที่มีไขมัน คือเพื่อนของลี" 


 

- END -


 

1  <  2  <  3