ภาพชุด "มัดกล้ามยักษ์"

             เป็นภาพการเล่นกล้ามพร้อมกัน ระหว่าง แนสเซอร์ แอล ซอนบาตี และ ฌอน ปิแอร์ ฟุค ซึ่งทั้งคู่ ต่างได้รับสมญานามว่า เป็นนักกล้าม ที่มีร่างกาย ใหญ่โตจริงๆ บางภาพอาจโหลดได้ช้า เนื่องจากมีขนาดใหญ่ครับ