- หน้า 3 -

shawnarm31.jpg

 
            สำหรับท่า concentration curl นี้ ผมเริ่มด้วยการนั่งบนม้านั่ง จากนั้น โค้งตัวลง เอาข้อศอกไปยันกับต้นขาด้านใน แล้วเริ่มยกดัมเบลล์ ขึ้นมาช้าๆ โดยจะต้องใช้สมาธิ (concentration) เอาจิตใจ เข้าไปอยู่ในกล้ามเนื้อไบเซบข้างที่กำลังฝึกอยู่นั้น เพื่อรับรู้ความรู้สึก ของไบเซบตลอดเวลา  ให้ทำอย่างช้าๆ และอยู่ใน การควบคุมของกล้ามเนื้อ  อย่าใช้การเหวี่ยง เด็ดขาด  
 


 

      สำหรับท่า one - arm cable preacher curl ดังภาพข้างขวานี้ เป็นท่าออกกำลังคล้ายกับท่า dumbbell  preacher curl (จากหน้าที่แล้ว) จะต่างกันก็ตรงที่ความราบเรียบของการ ม้วนแขนขึ้นมา เพราะมันเป็นเคเบิล และท่านี้จะมีผลดีตรงที่ คุณต้องใช้แรงของคุณจริงๆ ในการต้านกับแรงดึงดูด ของโลก เพื่อดึงลูกรอก shawnarm32.jpg


 

หน้าถัดไป


 

1  <  2  <  3  >  4