- หน้า 4 -


ตารางการฝึกกล้ามท้อง

ท่าที่ใช้

จำนวนเซท

จำนวนครั้ง

CRUNCH

3

15 - 50

HANGING LEG RAISE

3

ทำให้ได้มากที่สุด

KNEE - UP

2

15 - 30

ONE ARM STANDING SIDE CABLE CRUNCH

2

15 - 30

ฝึก 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์  เวลาที่ใช้ในการฝึกในแต่ละวัน คือ 15 นาที ไม่มากกว่านั้น


 

เคล็ดลับเล็กน้อยจากลี  ลาบราด้า

        ไม่มีท่าใดในโลก ที่จะทำให้กล้ามท้องของคุณคมเป็นใบมีดได้  ถ้าคุณไม่ได้ปฏิบัติตามหลักสองข้อของผม คือหนึ่ง จงฝึกหน้าท้องของคุณในแบบที่ใช้ความต้านทานสูงๆ ในแต่ละท่า   และสอง ให้ระวังเรื่องอาหาร หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง โดยในส่วนของอาหารนั้น ผมมีข้อแนะนำคือ
        -  ก่อนอื่น คุณต้องมั่นใจก่อนว่าอาหารที่คุณจะทานในมื้อนั้นๆ มีไขมันต่ำ
        -  แบ่งมื้ออาหาร ออกเป็น 6 มื้อเล็กๆ โดยระวังปริมาณไขมันและแครอลี่
        -  ดูให้แน่ใจว่า อาหารแต่ละมื้อต้องมีแหล่งโปรตีน  ผมแนะนำว่าอย่างน้อยที่สุด ในวันหนึ่งๆ คุณต้องรับโปรตีน ให้ได้ 1 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 ปอนด์ นั่นคือ ถ้าคุณหนัก 185 ปอนด์ ( 84 กก.) คุณต้องทานโปรตีน ให้ได้ 185 กรัม
        ท่าที่ผมบอกคุณในวันนี้ จงนำไปใช้ แล้วมันจะให้ผลดีกับคุณ  คุณจะมีกล้ามท้องที่สวยงามแบบไม่ยากเลย

leeab41.jpg


 

- END -


 

1  <  2  <  3  <  4