- หน้า 3 -


ท่า seated cable row

  


         (ดังภาพข้างล่างนี้) ผมรู้สึกได้ว่า กล้ามเนื้อหลัง "ช่วงกลาง" ได้ออกแรงมาก  การทำท่านี้ให้ถูกต้องเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าเรื่องอื่น  ขณะที่ฝึก ผมจะงอหัวเข่าขึ้นเล็กน้อย และหลังตรง จากจุดนี้ (ตามภาพที่ 1-ภาพบน) ผมจะค่อยๆโค้งหลังตามแรงดึงของเคเบิล จนหลังผมตึงสุดๆ ไม่สามารถไปได้ไกลกว่านั้นอีกแล้ว  จากนั้น (ตามภาพที่ 2)ผมจึงเริ่มดึงหลังของผม ให้กลับไปอยู่ในท่าตรงแบบครั้งแรก  โดยแขนของผมทั้งสองข้างจะออกไปด้านหลัง ส่วนฝ่ามือทั้งสองข้างจะอยู่ที่กึ่งกลางลำตัว  อย่าใช้วิธีโกง โดยใช้แรงขา ของคุณถีบ คุณต้องใช้แรงจากแขนและกล้ามปีกเท่านั้นจึงจะได้ผล
 

jjmarsh31.jpg

ท่า T - bar row


       ท่านี้จะสร้างกล้ามเนื้อหลังให้คุณได้มากจริงๆ และได้ผลเร็วที่สุดด้วย แต่คุณต้องทำท่าให้รัดกุมและถูกต้องนะครับ  โดยการยืนบนฐานเหยียบ จากนั้นก็แดะหลัง แล้วก้มลงให้ขนานกับพื้น ศีรษะตั้งขึ้น งอหัวเข่า แล้วดึงน้ำหนักขึ้นมา ซึ่งผม จะชอบใช้การจับบาร์แบบแคบ แล้วดึงบาร์จนไปแตะหน้าอก รักษาระดับความเอียงของหลังให้คงที่ อย่าปล่อยตามลูกน้ำหนักที่พยายามดึงร่างกายท่อนบนเราของเราให้โค้งลงไป ทั้งนี้ก็เพื่อให้ได้รับผลของการ "เหยียดกล้ามปีก" (ในจังหวะภาพที่ 1) ให้มากที่สุด
 

 

jjmarsh32.jpg


- END -


 

1   <   2   <   3